Nakladatelství Dokořán  POZVÁNKA: Srdečně zveme na křest knihy 18.4. Ambasadoři bohémy a následnou debatu o dilematech kulturní diplomacie. Diskuse se uskuteční ve čtvrtek 18. 4. od 17:00 v Ústavu mezinárodních vztahů. Podrobnější informace zde.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Informační povinnost správce Na tomto místě si Vás společnost Dokořán s.r.o., se sídlem Holečkova 100/9, 150 00 Praha 5, IČ: 26442701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 82549 (dále jen jako „Dokořán“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).
 1. Kdo spravuje moje osobní údaje? Pokud jste zákazníkem Dokořánu, osobou v mailingové databázi Dokořánu a nebo jinak jednáte s Dokořánem, je správcem Vašich osobních údajů Dokořán.
 2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat? Dokořán jako správce můžete kontaktovat na adrese Dokořán s.r.o. Holečkova 100/9 150 00 Praha 5 Tel.: +420 257 320 803 E-mail: dokoran@dokora.cz
 3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Dokořán? Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.
 4. Kdy se mohu já jako fyzická osoba obrátit na Dokořán ve věci ochrany osobních údajů? Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.
 5. Z jakého důvodu zpracovává Dokořán moje osobní údaje? Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si koupili přes internet některou z námi nabízených knih).
 6. Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty? Osobní údaje o svých zákaznících sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s přepravními společnostmi, a to pro účely plnění smlouvy. V případě, že jste na našem mailing listu, má přístup k vašim údajům společnost, která pro nás zajišťuje rozesílání obchodních sdělení.

  Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na serverech v EU.

  S veškerými externími dodavateli máme uzavřené smlouvy podle příslušných ustanovení GDPR.
 7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí? Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii s výjimkou případů, kdy provedete objednávku zboží s doručením mimo EU.
 8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje. V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva? Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom
  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.
 10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?
  Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
  Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
  Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
 11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe? Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.
 12. Jak mám tuto žádost podat? Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k prokázání totožnosti.
 13. Do kdy mi Dokořán poskytne odpověď? Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.
 14. Kolik stojí tato žádost? Tato žádost a její vyřízení je bezplatná.
 15. Dal jsem Dokořán souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.
Copyright © 2020 Dokořán s.r.o., realizace Sandstudios a RS *
FACEBOOK


Aktuality

Pozvánka na křest knihy Ambasadoři bohémy a následnou debatu. více

Knihy v akci

více

Bazarové knihy

více

Bestsellery

Nejprodávanější knihy za poslední měsíc

1. Václav Cílek
Věci, které září
2. Václav Cílek, Ferdinand Šmikmátor a kol.:
Ruka noci podaná
3. Václav Cílek
Přijít za svítání
4. Stephen Hawking
Stručná historie času. Třetí vydání
5. John Glubb
Osudy říší - Jak zajistit naše přežití
více

Ocenění

více

Spolupracujeme

Sciencemag.cz

Platební brána ComGate
Visa
Mastercard