Nakladatelstv Dokon  EDIN PLN 2020 NAJDETE zde.

adit dle (nzvu   (data vydn   (autora

E knihy

dladice - seznam
Co je ivot? Elektronick vydn
Co je ivot? Elektronick vydn
Jak se chemie stv biologi
Addy Pross
Pestoe nememe vylouit, e se ivot v njak primitivn podob nachz i jinde ve slunen soustav, pouze na Zemi ...
vce
Od nepostradatelnosti ke stagnaci? Elektronick vydn
Od nepostradatelnosti ke stagnaci? Elektronick vydn
eleznin odvtv v eskoslovensku v 70. a 80. letech 20. stolet
Tom Nigrin
Kniha se zabv pozic elezninho odvtv v ...
vce
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
esk politika 19. a 21. stolet
Stanislav Balk, Vt Hlouek, Jan Holzer, Lubomr Kopeek, Pavel Peja, Andrew Roberts
vce
Plnovn nemyslitelnho (3. vydn) Elektronick vydn
Plnovn nemyslitelnho (3. vydn) Elektronick vydn
eskoslovensk vlen plny 1950-1990
Petr Luk (ed.)
Publikace, kterou pipravil pedn znalec v oboru Petr Luk, obsahuje 14 ...
vce
d asu. Elektronick vydn
d asu. Elektronick vydn
Carlo Rovelli
Carlo Rovelli, pedn teoretick fyzik, spolutvrce smykov kvantov gravitace, ale tak vten spisovatel, se ve sv nejnovj knize zabv ...
vce
Geodiverzita a hydrodiverzita. Elektronick vydn
Geodiverzita a hydrodiverzita. Elektronick vydn
Zklady prodnch a kulturnch hodnot na krajiny, jej souasn promna a mon budouc vvoj v antropocnu
Vojen Loek, Vclav Clek, Lenka Lis a Ale Bajer:
vce
ivot 3.0. Elektronick vydn
ivot 3.0. Elektronick vydn
lovk v e uml inteligence
Max Tegmark
Co se bude dt, a se nm poda vytvoit umlou inteligenci (AI), kter se svou silou vyrovn lidsk? Max Tegmark ...
vce
Dynamika psychickch proces a vtvarn tvorba. Elektronick vydn
Dynamika psychickch proces a vtvarn tvorba. Elektronick vydn
Hana Stehlkov Babyrdov, Pavel af, Jana Ovkov, Jlia Zorkovsk
Publikace Dynamika psychickch proces a vtvarn ...
vce
Skly a vody Vltavy.  Elektronick vydn
Skly a vody Vltavy. Elektronick vydn
Geologick a vodck prvodce na nrodn ekou od umavskch pramen a k mlnickmu st
Ferry Fediuk
Vltava protk vtinou svho toku velmi ...
vce
Dleit prvky.  Elektronick vydn
Dleit prvky. Elektronick vydn
Atomy, kvarky a jin velk drobnosti
Matt Tweed
Z eho se skld hmota kolem ns a kde se vzala? Jak tajemstv se skrvaj v laboratoch novodobch ...
vce
Oddanost. Elektronick vydn
Oddanost. Elektronick vydn
Patti Smith
Pro lovk pe? Takovou otzku si klade bsnka, spisovatelka a hudebnice Patti Smith ve svm eseji. Ve vyprvn, jak ten zn z jej posledn ...
vce
Uenci. Elektronick vydn
Uenci. Elektronick vydn
Petr Luk
Humoristick kniha Petra Luka Uenci se hls k nru univerzitnho romnu oblbenho v anglosaskch zemch, ale spe ojedinlho v domcm kontextu. ...
vce
Stonehenge. Elektronick vydn
Stonehenge. Elektronick vydn
Chrm pravk Britnie
Robin Heath
Komplex Stonehenge, kter je katedrlou doby kamenn, se zaal budovat ped rokem 3000 p. n. l. a dalch 1 500 let se ...
vce
Zzran stromy. Elektronick vydn
Zzran stromy. Elektronick vydn
Olavi Huikari
Ilustrovan knka Zzran stromy je vsledkem mnoha let vdeckho vzkumu o ivot strom. Pronik do jejich tajemnho svta a nabz nm ...
vce
Carnac. Elektronick vydn
Carnac. Elektronick vydn
A dal megalitick msta v jin Bretani
Howard Crowhurst
Megalitick ady u Carnacu jsou nejzachovalejmi kamennmi alejemi na svt, obsahuj dnes nco pes 3 ...
vce
Slast. Elektronick vydn
Slast. Elektronick vydn
Marta Dzido
Ona a on, oba velmi mlad. Varava. Lto. Rok tisc devt set devadest nco. Vzduch je hust jako pudink a slova "lska" a "touha" splvaj v jedno. ...
vce
Chovn. Elektronick vydn
Chovn. Elektronick vydn
Biologie lovka v dobrm i ve zlm
Robert M. Sapolsky
Pro se chovme tak, jak se chovme? Tuto otzku se pokoueli zodpovdt mnoz badatel a u rozmanitost ...
vce
Jak porozumt digitlnmu svtu. Elektronick vydn
Jak porozumt digitlnmu svtu. Elektronick vydn
Ve, co potebujete vdt o internetu, bezpenosti a soukrom
Brian W. Kernighan
Potae jsou vude a nejsou to jen nm dvrn znm ...
vce
Hudba prvosel. Elektronick vydn
Hudba prvosel. Elektronick vydn
Dv stolet Riemannovy hypotzy
Marcus du Sautoy
Prvosla jsou zhadn stvoen. Jejich definice je velmi jednoduch (nejsou souinem dnho jinho ...
vce
Co nememe poznat. Elektronick vydn
Co nememe poznat. Elektronick vydn
Vprava na hranice vdn
Marcus du Sautoy
Souhrn lidskho poznn se roziuje stle rostouc rychlost, kad rok pibv vce poznatk, ne se dve ...
vce
Od Stalina ke Gorbaovovi. Elektronick vydn
Od Stalina ke Gorbaovovi. Elektronick vydn
Mezinrodn postaven a politika komunistick supervelmoci 1945-1991
Bohuslav Litera
Kniha Od Stalina ke Gorbaovovi navazuje na publikaci Cesta ...
vce
Nen. Elektronick vydn
Nen. Elektronick vydn
Mariusz Szczygie
Kniha literrnch report a fejeton na tma pomjen vyprv o dramatickm ivot esk bsnky Violy Fischerov; o neblahm osudu majitelky ...
vce
Obchodnci se strachem.Elektronick vydn
Obchodnci se strachem.Elektronick vydn
Prvodce skeptika po klimatick apokalypse
Vtzslav Kremlk
Nepropadejte panice. Mocn se odjakiva sna udrovat v lidech pocity viny a strachu. ...
vce
Einsteinovo proroctv. Elektronick vydn
Einsteinovo proroctv. Elektronick vydn
Robert Masello
Historik umn Lucas Athan, toho asu dstojnk americk armdy poven zachraovnm kulturnch pamtek naloupench nacisty, ...
vce
Pro jdou chlapi do vlky. Elektronick vydn
Pro jdou chlapi do vlky. Elektronick vydn
Emoce a estetika u potk etnickch konflikt
Radan Haluzk
Do zabjen se v postmodernch vlkch nepoutj lid jako ostlen vehoschopn ...
vce
Gottland. Tet, upraven vydn. Elektronick vydn
Gottland. Tet, upraven vydn. Elektronick vydn
Mariusz Szczygie
Jedn se o nov, upraven vydn bestselleru znmho polskho reportra o novodobch djinch na zem, v nm se ...
vce
Politick d a politick padek. Elektronick vydn
Politick d a politick padek. Elektronick vydn
Od prmyslov revoluce po globalizaci demokracie
Francis Fukuyama
Podle britskho Guardianu budeme jednou dvojici knih Pvod politickho ...
vce
Dve ne do sn... Elektronick vydn
Dve ne do sn... Elektronick vydn
Rodinn kronika
Petr Kratochvl
V poetickm vyprvn Dve ne do sn... sledujeme ivotn pbhy postav nkolika generac. Hlavn pozornost je ...
vce
K Romanovc. Elektronick vydn
K Romanovc. Elektronick vydn
Robert Masello
Na severnm pobe Aljaky, na dohled od Sibie, vyplavilo moe rakev s mrtvolou Rusa, kter zemel na panlskou chipku v roce 1918. ...
vce
Rubikon. Elektronick vydn
Rubikon. Elektronick vydn
Triumf a tragdie msk republiky
Tom Holland
msk republika byla bezesporu nejpozoruhodnjm sttem v djinch. Hrstka vesnian se usadila mezi bainami a ...
vce
Dynastie. Elektronick vydn
Dynastie. Elektronick vydn
Vzestup a pd Caesarova rodu
Tom Holland
mu nejprve vldli krlov a pak se stal republikou. Ale pot co dobyl svt, se jeho republika zhroutila a m se topil ...
vce
Sciencia. Elektronick vydn
Sciencia. Elektronick vydn
Matematika, fyzika, chemie, biologie a astronomie pro kadho
Burkard Polster, Matthew Watkins, Matt Tweed, Gerard Cheshire, Moff Betts
vce
Realita nen, m se zd. Elektronick vydn
Realita nen, m se zd. Elektronick vydn
Cesta ke kvantov gravitaci
Carlo Rovelli
Jednm z nejvtch problm modern teoretick fyziky je kvantovn gravitace, kter se sna propojit ...
vce
Designa. Elektronick vydn
Designa. Elektronick vydn
Technick tajemstv tradinho vizulnho umn
Lisa DeLong, Phoebe McNaughtonov, Scott Olsen, Daud Sutton, Adam Tetlow, David Wade
U jste se nkdy dvali na ...
vce
erven krlovna.  Elektronick vydn
erven krlovna. Elektronick vydn
Sexualita a vvoj lidsk pirozenosti
Matt Ridley
U ns dobe znm autor Matt Ridley pinesl v tto knize nov pohled na evolun psychologii pohlavnho ...
vce
Je Bh matematik? Elektronick vydn
Je Bh matematik? Elektronick vydn
Mario Livio
d se svt matematikou, kter do nj byla pedem vloena a my ji jenom objevujeme, nebo si matematiku vytvoili lid jako jeden z nstroj ...
vce
Ruka noci podan. Elektronick vydn
Ruka noci podan. Elektronick vydn
Zklady rodinn a krizov pipravenosti
Vclav Clek, Ferdinand mikmtor a kol.:
Kdy ctme obavy a zaeneme je, tak se vrt v mn npadn podob, ale ...
vce
Hlava mho otce.  Elektronick vydn
Hlava mho otce. Elektronick vydn
tyi stenografick romny
Jelena Boorivili
Zzran mast, strom uprosted mstnosti, cirkusov bichomluvkyn... ale i vlen nedostatek, Stalinovy ...
vce
ivot se stromy. Elektronick vydn
ivot se stromy. Elektronick vydn
Marie Hrukov, Vclav Vtvika a kolektiv autor
Msto strom v naem ivot je nezastupiteln. asto na jejich ptomnosti tm zapomeneme, a pitom ...
vce
Lodn kufr. Elektronick vydn
Lodn kufr. Elektronick vydn
Milo Hoznauer
Oblben etin a vynikajc uitel, kter ovlivnil nkolik generac student, po cel ivot schraoval sv texty do lodnho kufru. Z jeho ...
vce
Kniha kd a ifer. Druh vydn. Elektronick vydn
Kniha kd a ifer. Druh vydn. Elektronick vydn
Tajn komunikace od starho Egypta po kvantovou kryptografii
Simon Singh
Tma tajemnch kd a ifer - "nekonen souboj mezi tvrci a ...
vce
Otrok. Elektronick vydn
Otrok. Elektronick vydn
Anand Dilvar
ivot nen dokonal a kad zavme mnoho tkch chvil. Mon i takov m bt. Mon prv kvli tomu mme prostedky, abychom tkm momentm ...
vce
Posvtn sla. Elektronick vydn
Posvtn sla. Elektronick vydn
Tajn kvality kvantit
Miranda Lundyov
sla pronikaj kadm aspektem naeho ivota. Jen velmi mlo toho dokeme bez zkladn schopnosti potat s ...
vce
Kompaktn vesmr. Elektronick vydn
Kompaktn vesmr. Elektronick vydn
Cesta prostorem a asem
Matt Tweed
Vydejte se s nmi na vlet od znmch planet na slunen soustavy a do miliardy svtelnch let vzdlenho hlubokho ...
vce
Sondy do studia (o) islmu v obdob
Sondy do studia (o) islmu v obdob "migran krize". Elektronick vydn
Pemysl Roslek a kol.
I kdy se "migran krize" esk republice obloukem vyhnula, vedla zsadnm zpsobem ke ...
vce
Baskov v ofsajdu. Elektronick vydn
Baskov v ofsajdu. Elektronick vydn
Sport jako nstroj politiky nesttnch nrod. Ppadov studie fotbalu v Baskicku
Ji Zkravsk
Kniha se vnuje kopan jinm zpsobem, ne je u vtiny ...
vce
Slunen cyklus. Elektronick vydn
Slunen cyklus. Elektronick vydn
Radek Stavl
Vechno se to kolem Slunce. Od en, kter se rdy opaluj, pes solrn byznys, jen se dky nmu stal podvodem stolet a kvli nmu se i ...
vce
Mal historie drak. Elektronick vydn
Mal historie drak. Elektronick vydn
Joyce Hargreavesov
Pro se setkvme s draky takka ve vech lidskch kulturch? Jak geomantick poklady draci ste? Ve skvostn vypraven knce ...
vce
K emu je dobr vlka? Elektronick vydn
K emu je dobr vlka? Elektronick vydn
Konflikty a pokrok civilizace
Ian Morris
Renomovan historik a archeolog Ian Morris v tto knize vyprv hrzn, ale fascinujc pbh patncti ...
vce
Alchymistova kuchyn. Elektronick vydn
Alchymistova kuchyn. Elektronick vydn
Jedinen lektvary a zvltn pedstavy
Guy Ogilvy
Alchymistick pstup k odhalovn podstaty a sloen hmotnho svta odpradvna pitahoval zkoumav ...
vce
zobrazuji 1 - 50 ze 196 produkt <<  [1] 2 3 4 Dal >> Poet produkt na strnce 10 20 50 vechny
Copyright © 2020 Dokon s.r.o., realizace Sandstudios a RS
FACEBOOK


Aktuality

Kniha d asu - esk rozhlas/Planetrium 2. ervence 2020 vce

Knihy v akci

vce

E - Bestsellery

Nejprodvanj e-knihy za posledn msc

1. Vclav Clek, Ferdinand mikmtor a kol.:
Ruka noci podan. Elektronick vydn
2. Max Tegmark
ivot 3.0. Elektronick vydn
3. Robert M. Sapolsky
Chovn. Elektronick vydn
4. Carlo Rovelli
Sedm krtkch pednek z fyziky. Elektronick vydn
5. Carlo Rovelli
Realita nen, m se zd. Elektronick vydn
vce

Ocenn

vce

Odkazy

Radio Jedna 


Spolupracujeme

Sciencemag.cz