Nakladatelstv Dokon  DLEIT UPOZORNN!!!! Od 1. do 9. 8. mme dovolenou. Objednvky zaneme vyizovat po 9. 8. v poad, v jakm pily. Objednvky pipraven k osobnmu odbru bude mon vyzvednout po pedchoz domluv na tel. 257 320 803.

 EDIN PLN 2020 NAJDETE zde.
adit dle (nzvu   (data vydn   (autora

E knihy

dladice - seznam
Pro stty selhvaj. Elektronick vydn
Pro stty selhvaj. Elektronick vydn
Koeny moci, prosperity a chudoby
Daron Acemoglu, James A. Robinson
Tato tiv napsan kniha odpovd na otzku, kterou si odbornci kladou u po ...
vce
Harmonograf. Elektronick vydn
Harmonograf. Elektronick vydn
Vizuln prvodce matematikou hudby
Anthony Ashton
Jak je souvislost mezi hudbou a sly? Daj se zobrazit hudebn souzvuky? Jak sestavit pstroj ke kreslen ...
vce
Kvadrivium. Elektronick vydn
Kvadrivium. Elektronick vydn
tyi svobodn umn: aritmetika, geometrie, hudba a astronomie
Anthony Ashton, Jason Martineau, John Martineau, Miranda Lundyov, Daud Sutton
vce
Geodiverzita a hydrodiverzita. Elektronick vydn
Geodiverzita a hydrodiverzita. Elektronick vydn
Zklady prodnch a kulturnch hodnot na krajiny, jej souasn promna a mon budouc vvoj v antropocnu
Vojen Loek, Vclav Clek, Lenka Lis a Ale Bajer:
vce
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
esk politika 19. a 21. stolet
Stanislav Balk, Vt Hlouek, Jan Holzer, Lubomr Kopeek, Pavel Peja, Andrew Roberts
vce
Sto dleitch vc o sportu, kter nevte (a ani nevte, e je nevte). Elektronick vydn
Sto dleitch vc o sportu, kter nevte (a ani nevte, e je nevte). Elektronick vydn
Matematika sportu
John D. Barrow
Matematika a sport souvis na prvn pohled jen vzdlen. Ale ...
vce
Sto dleitch vc o umn a matematice, kter nevte (a ani nevte, e je nevte). Elektronick vydn
Sto dleitch vc o umn a matematice, kter nevte (a ani nevte, e je nevte). Elektronick vydn
John D. Barrow
Pro se diamanty tpyt? Pro jsou vejce vejit? Pro se nejlpe zpv ...
vce
Jak se dl evoluce. Elektronick vydn
Jak se dl evoluce. Elektronick vydn
Labyrintem evolun biologie
Jan Zrzav, Hynek Burda, David Storch, Sabine Begallov, Stanislav Mihulka
Poznatek, e ivot na Zemi m sv djiny, e ...
vce
Lidsk tlo. Elektronick vydn
Lidsk tlo. Elektronick vydn
Zzrak prody
Moff Betts
Vpravn a graficky psobiv kniha ns seznamuje s vvojem porozumn anatomii lidskho tla. Vklad se pohybuje v prostoru od ...
vce
Sciencia. Elektronick vydn
Sciencia. Elektronick vydn
Matematika, fyzika, chemie, biologie a astronomie pro kadho
Burkard Polster, Matthew Watkins, Matt Tweed, Gerard Cheshire, Moff Betts
vce
Den otce. Elektronick vydn
Den otce. Elektronick vydn
Cesta do srdce a due mho vjimenho syna
Buzz Bissinger
Dvojata Buzze Bissingera se narodila jen ti minuty po sob - ale dl je obrovsk propast. Star ...
vce
Hlava mho otce.  Elektronick vydn
Hlava mho otce. Elektronick vydn
tyi stenografick romny
Jelena Boorivili
Zzran mast, strom uprosted mstnosti, cirkusov bichomluvkyn... ale i vlen nedostatek, Stalinovy ...
vce
Jak se dl evoluce. Elektronick vydn
Jak se dl evoluce. Elektronick vydn
Labyrintem evolun biologie
Jan Zrzav, Hynek Burda, David Storch, Sabine Begallov, Stanislav Mihulka
Poznatek, e ivot na Zemi m sv djiny, e ...
vce
Jak se dl evoluce. Elektronick vydn
Jak se dl evoluce. Elektronick vydn
Labyrintem evolun biologie
Jan Zrzav, Hynek Burda, David Storch, Sabine Begallov, Stanislav Mihulka
Poznatek, e ivot na Zemi m sv djiny, e ...
vce
stice na konci vesmru. Elektronick vydn
stice na konci vesmru. Elektronick vydn
Kterak ns honba za Higgsovm bosonem dovedla a na prh novho svta
Sean Carroll
Nejnovj kniha kosmologa, sticovho fyzika a znmho ...
vce
Co se dje se svtem? Elektronick vydn
Co se dje se svtem? Elektronick vydn
Kniha malch dobrodin v ase velk promny Zem
Vclav Clek
Geolog a oceovan esejista Vclav Clek je znm tm, e se k aktulnm problmm svta ...
vce
Geodiverzita a hydrodiverzita. Elektronick vydn
Geodiverzita a hydrodiverzita. Elektronick vydn
Zklady prodnch a kulturnch hodnot na krajiny, jej souasn promna a mon budouc vvoj v antropocnu
Vojen Loek, Vclav Clek, Lenka Lis a Ale Bajer:
vce
Kameny a hvzdy. Elektronick vydn
Kameny a hvzdy. Elektronick vydn
Sly pedk, oi kamen, svtla odjinud
Vclav Clek
Nedaleko slavnch kounovskch ad odkryli lovci menhir nkolik kamennch uskupen a vztyili vc ne ...
vce
Krajiny vnitn a vnj. Elektronick vydn
Krajiny vnitn a vnj. Elektronick vydn
Texty o pamti krajiny, smysluplnm bobrovi, arelu jablkovho trdlu a o tom, pro lezeme na rozhlednu.
Druh, doplnn vydn

Vclav Clek
vce
Makom. Druh, doplnn vydn. Elektronick vydn
Makom. Druh, doplnn vydn. Elektronick vydn
Kniha mst
Vclav Clek
Slovo makom pochz z hebrejtiny. Znamen msto, ale je to sp msto v srdci, protoe vesmr jsou (jak se k) ...
vce
Prohldni si tu zemi. Elektronick vydn
Prohldni si tu zemi. Elektronick vydn
I kdy vidme jen obyejn vci, stejn toho vidme hodn
Vclav Clek
Ve sv nejnovj knize Prohldni si tu zemi Vclav Clek navazuje na sv ...
vce
Ruka noci podan. Elektronick vydn
Ruka noci podan. Elektronick vydn
Zklady rodinn a krizov pipravenosti
Vclav Clek, Ferdinand mikmtor a kol.:
Kdy ctme obavy a zaeneme je, tak se vrt v mn npadn podob, ale ...
vce
belsk jzda. Elektronick vydn
belsk jzda. Elektronick vydn
Jeremy Clarkson
Jako Jeremy Clarkson neum pst nikdo na svt. A vbec nejlep jsou jeho automobilov hodnocen, kter u dlouh lta pe tden co tden ...
vce
Na pln plyn. Elektronick vydn
Na pln plyn. Elektronick vydn
Jeremy Clarkson
Cel ivot trv lska mezi Jeremym Clarksonem a auty. U tvrt stolet Jeremy auta d, testuje a pe o nich. A u dvacet let je vd ...
vce
Svt podle Clarksona. Elektronick vydn
Svt podle Clarksona. Elektronick vydn
Jeremy Clarkson
Jeremyho Clarksona neznaj snad jedin "ekomentlov se svratlma nohama, kte v reflexn vest pojdaj v deti pod keem ...
vce
Zapome na brzdy. Elektronick vydn
Zapome na brzdy. Elektronick vydn
Jeremy Clarkson
Top Gear je jednm z nejspnjch televiznch poad vech dob. Vysl se v 170 zemch, vetn esk republiky, a pravideln jej ...
vce
Feng-uej. Elektronick vydn
Feng-uej. Elektronick vydn
Tajemstv nskho uen
Richard Creightmore
Jak je ono zhadn chi starovk nsk nauky? Jak me umstn domovnch dve ovlivnit mj osud? Jsou opravdu ...
vce
Carnac. Elektronick vydn
Carnac. Elektronick vydn
A dal megalitick msta v jin Bretani
Howard Crowhurst
Megalitick ady u Carnacu jsou nejzachovalejmi kamennmi alejemi na svt, obsahuj dnes nco pes 3 ...
vce
Zahrada. Pirozenost a umlost. Elektronick vydn
Zahrada. Pirozenost a umlost. Elektronick vydn
(Krsa, krajina, proda IV)
Karel Stibral, Ondej Dadejk, Jan Stank (eds.)
Existuje njak pstup k hodnotov struktue zahrad, kter by ...
vce
Designa. Elektronick vydn
Designa. Elektronick vydn
Technick tajemstv tradinho vizulnho umn
Lisa DeLong, Phoebe McNaughtonov, Scott Olsen, Daud Sutton, Adam Tetlow, David Wade
U jste se nkdy dvali na ...
vce
Kivky. Elektronick vydn
Kivky. Elektronick vydn
Kvty, listy a ozdoby ve formlnm a dekorativnm umn
Lisa DeLong
Pro jsou kivky dleit? Jak jsou tajemstv ornamentiky? Jak vytvoit neviditeln opakovn ...
vce
Hojnost. Elektronick vydn
Hojnost. Elektronick vydn
Budoucnost je lep, ne si myslte
Peter H. Diamandis a Steven Kotler
"Dochz ropa a pijde hlad. Globln oteplovn zpsob rozpad civilizace. Euroatlantickou ...
vce
Otrok. Elektronick vydn
Otrok. Elektronick vydn
Anand Dilvar
ivot nen dokonal a kad zavme mnoho tkch chvil. Mon i takov m bt. Mon prv kvli tomu mme prostedky, abychom tkm momentm ...
vce
Msto radovnek na Dlouh ece. Elektronick vydn
Msto radovnek na Dlouh ece. Elektronick vydn
Yangzhou v 18. stolet
Lucie Olivov (ed.)
Jihonsk msto na kanlech, Yangzhou, se v osmnctm stolet stalo jednm z nejpsobivjch ...
vce
Jst slun. Elektronick vydn
Jst slun. Elektronick vydn
Pemlejme o tom, co jme
Karen Duveov
Karen Duveov nm neltostn a s nadhledem klade otzky na tlo: Kolik si toho lovk me dopvat na kor druhch ...
vce
Evropsk valk pod rakouskou taktovkou? Elektronick vydn
Evropsk valk pod rakouskou taktovkou? Elektronick vydn
Analza rakouskho pedsednictv v Rad EU v letech 1998 a 2006. Teritoria, svazek 11
Pavel Dvok
Rakousko se v letech 1998 a 2006 ...
vce
Slast. Elektronick vydn
Slast. Elektronick vydn
Marta Dzido
Ona a on, oba velmi mlad. Varava. Lto. Rok tisc devt set devadest nco. Vzduch je hust jako pudink a slova "lska" a "touha" splvaj v jedno. ...
vce
Skly a vody Vltavy.  Elektronick vydn
Skly a vody Vltavy. Elektronick vydn
Geologick a vodck prvodce na nrodn ekou od umavskch pramen a k mlnickmu st
Ferry Fediuk
Vltava protk vtinou svho toku velmi ...
vce
Civilizace. Elektronick vydn
Civilizace. Elektronick vydn
Zpad a zbytek svta
Niall Ferguson
Nejnovj kniha anglickho historika Nialla Fergusona pedstavuje velmi npadit pokus o konfrontaci civilizanho ...
vce
Spojen stty v padku? Elektronick vydn
Spojen stty v padku? Elektronick vydn
Vybran problmy veejn politiky v severoamerickm kontextu
Magdalena Fitov, Krytof Kozk (eds.)
Jsou Spojen stty americk v souasnosti ...
vce
Co nememe poznat. Elektronick vydn
Co nememe poznat. Elektronick vydn
Vprava na hranice vdn
Marcus du Sautoy
Souhrn lidskho poznn se roziuje stle rostouc rychlost, kad rok pibv vce poznatk, ne se dve ...
vce
Hudba prvosel. Elektronick vydn
Hudba prvosel. Elektronick vydn
Dv stolet Riemannovy hypotzy
Marcus du Sautoy
Prvosla jsou zhadn stvoen. Jejich definice je velmi jednoduch (nejsou souinem dnho jinho ...
vce
Sbrme mince a bankovky. Elektronick vydn
Sbrme mince a bankovky. Elektronick vydn
Druh, pepracovan vydn Praktick pruka nejen pro zanajc sbratele
Pavel Frouz
Tato kniha je pedevm praktickou pomckou pro ...
vce
Politick d a politick padek. Elektronick vydn
Politick d a politick padek. Elektronick vydn
Od prmyslov revoluce po globalizaci demokracie
Francis Fukuyama
Podle britskho Guardianu budeme jednou dvojici knih Pvod politickho ...
vce
Neijeme vn. Elektronick vydn
Neijeme vn. Elektronick vydn
Medicna a posledn vci lovka
Atul Gawande
Modern medicna si pipisuje jeden triumf za druhm - v si rady s vtinou nemoc a dovede mistrn vyeit ...
vce
Informace. Elektronick vydn
Informace. Elektronick vydn
Historie. Teorie. Zplava
James Gleick
Informace je v uritm smyslu knihou o vem, co je pte na civilizace: o telekomunikaci, ochrannch znmkch, ...
vce
Ppitek pedkm. Elektronick vydn
Ppitek pedkm. Elektronick vydn
Wojciech Grecki
Reportn kniha Ppitek pedkm nabz fascinujc pohled na historii i souasnost t stt z oblasti Kavkazu - zerbjdnu, Gruzie ...
vce
Komise pro nesmrtelnost. Elektronick vydn
Komise pro nesmrtelnost. Elektronick vydn
Vda a poetil pokusy, jak olit smrt
John Gray
Otzka smrti stla odedvna ve stedu lidskho zjmu. Ve sv knize pedkld filozof John Gray ...
vce
Hypotza tst. Elektronick vydn
Hypotza tst. Elektronick vydn
Hledn modernch pravd ve star moudrosti
Jonathan Haidt
Jak naplnit svj ivot a dt mu smysl? Me bt pomsta sladk? Co je tst a jak ho doshnout? K ...
vce
Pro jdou chlapi do vlky. Elektronick vydn
Pro jdou chlapi do vlky. Elektronick vydn
Emoce a estetika u potk etnickch konflikt
Radan Haluzk
Do zabjen se v postmodernch vlkch nepoutj lid jako ostlen vehoschopn ...
vce
zobrazuji 1 - 50 ze 247 produkt <<  [1] 2 3 4 5 Dal >> Poet produkt na strnce 10 20 50 vechny
Copyright © 2020 Dokon s.r.o., realizace Sandstudios a RS
FACEBOOK


Aktuality

Kniha d asu - esk rozhlas/Planetrium 2. ervence 2020 vce

Knihy v akci

vce

E - Bestsellery

Nejprodvanj e-knihy za posledn msc

1. Carlo Rovelli
d asu. Elektronick vydn
2. Max Tegmark
ivot 3.0. Elektronick vydn
3. Vclav Clek, Ferdinand mikmtor a kol.:
Ruka noci podan. Elektronick vydn
4. Marta Dzido
Slast. Elektronick vydn
5. Robert M. Sapolsky
Chovn. Elektronick vydn
vce

Ocenn

vce

Odkazy

Radio Jedna 


Spolupracujeme

Sciencemag.cz