Nakladatelstv Dokon  EDIN PLN 2020 NAJDETE zde.

adit dle (nzvu   (data vydn   (autora

E knihy

dladice - seznam
Geniln psi. Elektronick vydn
Geniln psi. Elektronick vydn
Zvata jsou chytej, ne si myslte
Brian Hare, Vanessa Woodsov
Vda dlouho nebrala psy pli vn. Teprve v poslednch desetiletch byl oputn ...
vce
Adaptujte se. Elektronick vydn
Adaptujte se. Elektronick vydn
Pro spchu vdy pedchzej nezdary
Tim Harford
Co je lep - dokonal pln, nebo metoda pokusu a omylu? Vyaduj velk politick a ekonomick vzvy, jako ...
vce
Mal historie drak. Elektronick vydn
Mal historie drak. Elektronick vydn
Joyce Hargreavesov
Pro se setkvme s draky takka ve vech lidskch kulturch? Jak geomantick poklady draci ste? Ve skvostn vypraven knce ...
vce
Strun historie mho ivota. Elektronick vydn
Strun historie mho ivota. Elektronick vydn
Stephen Hawking
Proslul fyzik Stephen Hawking je autorem ady publikac, v nich laickmu teni zprostedkoval adu mimodn nronch ...
vce
Velkolep pln. Elektronick vydn
Velkolep pln. Elektronick vydn
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow
Hawking a Mlodinow ve sv knize pstupnm esejistickm stylem hledaj odpov na otzky, kter pipomnaj spe ...
vce
Slunce, Msc a Zem. Elektronick vydn
Slunce, Msc a Zem. Elektronick vydn
Robin Heath
V dnen uspchan dob se mlokdo zastav, aby se pokochal krsami, kter nabz non ale i denn obloha. A z tch mla jen nkte ...
vce
Stonehenge. Elektronick vydn
Stonehenge. Elektronick vydn
Chrm pravk Britnie
Robin Heath
Komplex Stonehenge, kter je katedrlou doby kamenn, se zaal budovat ped rokem 3000 p. n. l. a dalch 1 500 let se ...
vce
Ruka noci podan. Elektronick vydn
Ruka noci podan. Elektronick vydn
Zklady rodinn a krizov pipravenosti
Vclav Clek, Ferdinand mikmtor a kol.:
Kdy ctme obavy a zaeneme je, tak se vrt v mn npadn podob, ale ...
vce
Politick systmy anglosaskch zem. Elektronick vydn
Politick systmy anglosaskch zem. Elektronick vydn
Pavel Hlavek, Petr Jurek a kol.
Kniha Politick systmy anglosaskch zem pedstavuje pokus o nahldnut na stavn a politick ...
vce
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
esk politika 19. a 21. stolet
Stanislav Balk, Vt Hlouek, Jan Holzer, Lubomr Kopeek, Pavel Peja, Andrew Roberts
vce
Dynastie. Elektronick vydn
Dynastie. Elektronick vydn
Vzestup a pd Caesarova rodu
Tom Holland
mu nejprve vldli krlov a pak se stal republikou. Ale pot co dobyl svt, se jeho republika zhroutila a m se topil ...
vce
Rubikon. Elektronick vydn
Rubikon. Elektronick vydn
Triumf a tragdie msk republiky
Tom Holland
msk republika byla bezesporu nejpozoruhodnjm sttem v djinch. Hrstka vesnian se usadila mezi bainami a ...
vce
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
esk politika 19. a 21. stolet
Stanislav Balk, Vt Hlouek, Jan Holzer, Lubomr Kopeek, Pavel Peja, Andrew Roberts
vce
Kniha o star Praze. Elektronick vydn
Kniha o star Praze. Elektronick vydn
Ji Hork
Poutav, vtinou mlo znm pbhy z djin Prahy, kter nenajdeme v uebnicch djepisu, akoliv jsou soust historie, vpovd o sv ...
vce
Ruka noci podan. Elektronick vydn
Ruka noci podan. Elektronick vydn
Zklady rodinn a krizov pipravenosti
Vclav Clek, Ferdinand mikmtor a kol.:
Kdy ctme obavy a zaeneme je, tak se vrt v mn npadn podob, ale ...
vce
Cesta do hlubin kantorovy due. Elektronick vydn
Cesta do hlubin kantorovy due. Elektronick vydn
Milo Hoznauer
Hoznauer bv oznaovn za ivouc legendu praskch etin ve tdch i posluchrnch strvil vce ne tyicet let. ...
vce
Lodn kufr. Elektronick vydn
Lodn kufr. Elektronick vydn
Milo Hoznauer
Oblben etin a vynikajc uitel, kter ovlivnil nkolik generac student, po cel ivot schraoval sv texty do lodnho kufru. Z jeho ...
vce
Neznm tv Prahy. Elektronick vydn
Neznm tv Prahy. Elektronick vydn
Proda a rostlinstvo
Jarmila Kubkov, Ji K, Lubomr Hrouda, Anna Skalick
Praha je jedinen msto. A tento nzor nen jen obdiv mstnch ...
vce
ivot se stromy. Elektronick vydn
ivot se stromy. Elektronick vydn
Marie Hrukov, Vclav Vtvika a kolektiv autor
Msto strom v naem ivot je nezastupiteln. asto na jejich ptomnosti tm zapomeneme, a pitom ...
vce
Rakousk kola. Elektronick vydn
Rakousk kola. Elektronick vydn
Trn d a podnikatelsk tvoivost
Jess Huerta de Soto
Chcete bt schopni pedpovdt dal hospodskou krizi? Pak je toto kniha pro vs. Ekonomov ...
vce
Zzran stromy. Elektronick vydn
Zzran stromy. Elektronick vydn
Olavi Huikari
Ilustrovan knka Zzran stromy je vsledkem mnoha let vdeckho vzkumu o ivot strom. Pronik do jejich tajemnho svta a nabz nm ...
vce
23 vc, kter vm neeknou o kapitalismu. Elektronick vydn
23 vc, kter vm neeknou o kapitalismu. Elektronick vydn
Ha-Joon Chang
Souasn zpadn spolenost psah na neoliberln model ekonomiky, kter za nezpochybniteln dogma prohlauje ...
vce
Evoluce. Elektronick vydn
Evoluce. Elektronick vydn
Mal djiny velk mylenky
Gerard Cheshire
Pro Darwin povaoval elvy za tolik zajmav? Pochzej lid opravdu z opich pedk? Jak piel pv ke svmu ...
vce
Sciencia. Elektronick vydn
Sciencia. Elektronick vydn
Matematika, fyzika, chemie, biologie a astronomie pro kadho
Burkard Polster, Matthew Watkins, Matt Tweed, Gerard Cheshire, Moff Betts
vce
Kalanikov. Elektronick vydn
Kalanikov. Elektronick vydn
AK-47 proti svtu
C. J. Chivers
Autor pedkld historii vvoje a vroby automatickch zbran od Gatlingova kulometu pes neblaze proslul AK-47 a M-16 a po ...
vce
Nacionalismus zvan hospodsk. Elektronick vydn
Nacionalismus zvan hospodsk. Elektronick vydn
Stety a zpasy o nacionln emancipaci/pevahu v eskch zemch (1859-1945)
Drahomr Jank, Eduard Kub (eds.)
vce
Adamit. Elektronick vydn
Adamit. Elektronick vydn
Historie a vyhuben husitskch nah
Jakub Ji Jukl
Adamit neboli "nahi" byli jednou z nejzajmavjch sekt nejen husitsk doby, ale ve sv podstat celch ...
vce
Ruka noci podan. Elektronick vydn
Ruka noci podan. Elektronick vydn
Zklady rodinn a krizov pipravenosti
Vclav Clek, Ferdinand mikmtor a kol.:
Kdy ctme obavy a zaeneme je, tak se vrt v mn npadn podob, ale ...
vce
Politick systmy anglosaskch zem. Elektronick vydn
Politick systmy anglosaskch zem. Elektronick vydn
Pavel Hlavek, Petr Jurek a kol.
Kniha Politick systmy anglosaskch zem pedstavuje pokus o nahldnut na stavn a politick ...
vce
Fyzika nemonho. Elektronick vydn
Fyzika nemonho. Elektronick vydn
Michio Kaku
Jet ped stoletm si byli vdci jisti, e vci, ktermi dnes lovk bn disponuje, jako teba laser, televize i atomov bomba, jsou ...
vce
Jak porozumt digitlnmu svtu. Elektronick vydn
Jak porozumt digitlnmu svtu. Elektronick vydn
Ve, co potebujete vdt o internetu, bezpenosti a soukrom
Brian W. Kernighan
Potae jsou vude a nejsou to jen nm dvrn znm ...
vce
Modr, nikoli zelen planeta. Elektronick vydn
Modr, nikoli zelen planeta. Elektronick vydn
Co je ohroeno: klima, nebo svoboda?
Vclav Klaus
Vclav Klaus v tto knize veejnosti pedkld sv komplexn stanovisko k dnen tolik ...
vce
Krajiny eskho stedovku. Elektronick vydn
Krajiny eskho stedovku. Elektronick vydn
Tom Klimek
Vnmn prostoru a krajiny je jednm ze zkladnch rys lidskho mylen, jeho podoba se ale v rznch kulturch a asovch ...
vce
Zpisky z Okcidentu. Elektronick vydn
Zpisky z Okcidentu. Elektronick vydn
Stanislav Komrek
Zpisky z Okcidentu shrnuj autorovy svrzn postehy z cest po blzk i vzdlenj Evrop, Jin Africe a Americe. Autorovm ...
vce
Zpisky z Orientu. Elektronick vydn
Zpisky z Orientu. Elektronick vydn
Stanislav Komrek
Zpisky z Orientu pedstavuj druh dl cestovnch esej Stanislava Komrka (po Zpiscch z Okcidentu) a tentokrt jsou vnovny ...
vce
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
esk politika 19. a 21. stolet
Stanislav Balk, Vt Hlouek, Jan Holzer, Lubomr Kopeek, Pavel Peja, Andrew Roberts
vce
Jak (ne)bt sm (se) sebou. Problm autenticity. Elektronick vydn
Jak (ne)bt sm (se) sebou. Problm autenticity. Elektronick vydn
Zrod a cle modernho lovka ve svtle filozofie a literatury
Jan Kosek
Kniha vyprv pbh utven, vzestup a pd ...
vce
Dopady krize v euroatlantickm prostoru. Elektronick vydn
Dopady krize v euroatlantickm prostoru. Elektronick vydn
Krytof Kozk, Tom Weiss, Helena Schulzov a kol.
Byla finann krize pouze pechodnm selhnm bankovnch instituc, nebo se ...
vce
Vyschly nm slzy...  Elektronick vydn
Vyschly nm slzy... Elektronick vydn
et uprchlci v eskoslovensku
Kateina Krlov, Konstantinos Tsivos et al.
Na pelomu 40. a 50. let minulho stolet pilo z ecka do ...
vce
Dve ne do sn... Elektronick vydn
Dve ne do sn... Elektronick vydn
Rodinn kronika
Petr Kratochvl
V poetickm vyprvn Dve ne do sn... sledujeme ivotn pbhy postav nkolika generac. Hlavn pozornost je ...
vce
Obchodnci se strachem.Elektronick vydn
Obchodnci se strachem.Elektronick vydn
Prvodce skeptika po klimatick apokalypse
Vtzslav Kremlk
Nepropadejte panice. Mocn se odjakiva sna udrovat v lidech pocity viny a strachu. ...
vce
Ukrajina v mtku 1 : 1. Elektronick vydn
Ukrajina v mtku 1 : 1. Elektronick vydn
Oleh Krytopa
Oleh Krytopa se ve svch reportch sna podvat na Ukrajinu zblzka, doslova v mtku jedna ku jedn. Svou rodnou zemi projel ...
vce
Neznm tv Prahy. Elektronick vydn
Neznm tv Prahy. Elektronick vydn
Proda a rostlinstvo
Jarmila Kubkov, Ji K, Lubomr Hrouda, Anna Skalick
Praha je jedinen msto. A tento nzor nen jen obdiv mstnch ...
vce
Neznm tv Prahy. Elektronick vydn
Neznm tv Prahy. Elektronick vydn
Proda a rostlinstvo
Jarmila Kubkov, Ji K, Lubomr Hrouda, Anna Skalick
Praha je jedinen msto. A tento nzor nen jen obdiv mstnch ...
vce
esk a nmeck sedlk v zrcadle krsn literatury 1848-1948. Elektronick vydn
esk a nmeck sedlk v zrcadle krsn literatury 1848-1948. Elektronick vydn
Diskurz mezi histori a literrn vdou na tma selskho a hraniskho romnu
Eduard Kub, Ji oua, Ale Zick (eds.)
vce
Nacionalismus zvan hospodsk. Elektronick vydn
Nacionalismus zvan hospodsk. Elektronick vydn
Stety a zpasy o nacionln emancipaci/pevahu v eskch zemch (1859-1945)
Drahomr Jank, Eduard Kub (eds.)
vce
Francouzt komunist a Polsko v roce 1956. Elektronick vydn
Francouzt komunist a Polsko v roce 1956. Elektronick vydn
Teritoria, svazek 6
Michaela Kelov
Kniha Francouzt komunist a Polsko v roce 1956 se zabv vztahy mezi stedoevropskou ...
vce
Komu pat budoucnost? Elektronick vydn
Komu pat budoucnost? Elektronick vydn
Nejste zkaznkem internetovch firem: jste jejich produktem
Jaron Lanier
Svt ovldan informanmi korporacemi se me rychle stt non mrou, ...
vce
Rozvojov spoluprce vchodnho bloku v dob studen vlky. Elektronick vydn
Rozvojov spoluprce vchodnho bloku v dob studen vlky. Elektronick vydn
Magdalna Leichtov, Linda Piknerov
Publikace pedstavuje rozvojov aktivity probhajc uvnit vchodnho ...
vce
Jako blesk. Elektronick vydn
Jako blesk. Elektronick vydn
Vzpoura na Wall Street
Michael Lewis
tyi roky po svm bestselleru Big Short se Michael Lewis vrac na Wall Street, aby mohl podat zprvu o novch ...
vce
zobrazuji 51 - 100 ze 247 produkt <<  Pedchoz 1 [2] 3 4 5 Dal >> Poet produkt na strnce 10 20 50 vechny
Copyright © 2020 Dokon s.r.o., realizace Sandstudios a RS
FACEBOOK


Aktuality

Kniha d asu - esk rozhlas/Planetrium 2. ervence 2020 vce

Knihy v akci

vce

E - Bestsellery

Nejprodvanj e-knihy za posledn msc

1. Vclav Clek, Ferdinand mikmtor a kol.:
Ruka noci podan. Elektronick vydn
2. Max Tegmark
ivot 3.0. Elektronick vydn
3. Robert M. Sapolsky
Chovn. Elektronick vydn
4. Carlo Rovelli
Sedm krtkch pednek z fyziky. Elektronick vydn
5. Carlo Rovelli
Realita nen, m se zd. Elektronick vydn
vce

Ocenn

vce

Odkazy

Radio Jedna 


Spolupracujeme

Sciencemag.cz