Nakladatelstv Dokon  EDIN PLN 2020 NAJDETE zde.

adit dle (nzvu   (data vydn   (autora

E knihy

dladice - seznam
Nzory tak eenho Dalimila. Elektronick vydn
Nzory tak eenho Dalimila. Elektronick vydn
Antonn J. Liehm
Kniha je souborem tm vech lnk, esej a vah mezinrodn uznvanho a dnes ji legendrnho exilovho novine A. J. ...
vce
Geodiverzita a hydrodiverzita. Elektronick vydn
Geodiverzita a hydrodiverzita. Elektronick vydn
Zklady prodnch a kulturnch hodnot na krajiny, jej souasn promna a mon budouc vvoj v antropocnu
Vojen Loek, Vclav Clek, Lenka Lis a Ale Bajer:
vce
Cesta na vslun. Elektronick vydn
Cesta na vslun. Elektronick vydn
Zahranin politika Sovtskho svazu 1917 - 1945
Bohuslav Litera
Z obansk vlky v letech 1917 a 1920 vylo sovtsk Rusko sice jako vtz, avak tm ...
vce
Djiny Ruska v datech. Elektronick vydn
Djiny Ruska v datech. Elektronick vydn
Marek Peenka, Bohuslav Litera
Pehledn publikace zachycuje djiny Ruska od potku Kyjevsk Rusi v 9. stolet po souasnost. Zamuje se na zem osdlen ruskm, ukrajinskm a ...
vce
Druh revoluce. Elektronick vydn
Druh revoluce. Elektronick vydn
Stalinsk transformace v Sovtskm svazu 1928-1934
Bohuslav Litera
Historick vvoj poslednch stolet je svm zpsobem bojem mezi demokraci a rznmi typy ...
vce
Od Stalina ke Gorbaovovi. Elektronick vydn
Od Stalina ke Gorbaovovi. Elektronick vydn
Mezinrodn postaven a politika komunistick supervelmoci 1945-1991
Bohuslav Litera
Kniha Od Stalina ke Gorbaovovi navazuje na publikaci Cesta ...
vce
Je Bh matematik? Elektronick vydn
Je Bh matematik? Elektronick vydn
Mario Livio
d se svt matematikou, kter do nj byla pedem vloena a my ji jenom objevujeme, nebo si matematiku vytvoili lid jako jeden z nstroj ...
vce
Kulturn vztahy mezi SSR a SRN v 60. letech 20. stolet. Elektronick vydn
Kulturn vztahy mezi SSR a SRN v 60. letech 20. stolet. Elektronick vydn
Teritoria, svazek 7
Zuzana Lizcov
Studie se zabv rol kultury v mezinrodnch vztazch a vvojem kulturnch ...
vce
Geodiverzita a hydrodiverzita. Elektronick vydn
Geodiverzita a hydrodiverzita. Elektronick vydn
Zklady prodnch a kulturnch hodnot na krajiny, jej souasn promna a mon budouc vvoj v antropocnu
Vojen Loek, Vclav Clek, Lenka Lis a Ale Bajer:
vce
Hrdinov. Elektronick vydn
Hrdinov. Elektronick vydn
Petr Luk, Marek Peenka
Katedra historie Filozofick fakulty Univerzity Karlovy na pelomu let 1988 a 1989. Richard dokonuje studium, pe diplomovou prci, shn zpoty i zkouky a sna ...
vce
Plnovn nemyslitelnho (3. vydn) Elektronick vydn
Plnovn nemyslitelnho (3. vydn) Elektronick vydn
eskoslovensk vlen plny 1950-1990
Petr Luk (ed.)
Publikace, kterou pipravil pedn znalec v oboru Petr Luk, obsahuje 14 ...
vce
Uenci. Elektronick vydn
Uenci. Elektronick vydn
Petr Luk
Humoristick kniha Petra Luka Uenci se hls k nru univerzitnho romnu oblbenho v anglosaskch zemch, ale spe ojedinlho v domcm kontextu. ...
vce
Posvtn sla. Elektronick vydn
Posvtn sla. Elektronick vydn
Tajn kvality kvantit
Miranda Lundyov
sla pronikaj kadm aspektem naeho ivota. Jen velmi mlo toho dokeme bez zkladn schopnosti potat s ...
vce
Posvtn geometrie. Druh vydn. Elektronick vydn
Posvtn geometrie. Druh vydn. Elektronick vydn
Miranda Lundyov
Geometrie, aritmetika, hudba a kosmologie - tvero velkch svobodnch umn. Tvo zrodek zkladnch univerzlnch ...
vce
Jak vystoupit z EU. Elektronick vydn
Jak vystoupit z EU. Elektronick vydn
druh, rozen vydn
Petr Mach
Petr Mach, ekonom, pedseda Strany svobodnch oban, vydal v roce 2010 knihu Jak vystoupit z EU, v n podal ...
vce
Caf Museum. Elektronick vydn
Caf Museum. Elektronick vydn
Robert Makowicz
Kniha polskho publicisty, kulinrnho "teoretika i praktika", cestovatele a spisovatele Roberta Makowicze Caf Museum je osobit pojatm ...
vce
Fraktalista. Elektronick vydn
Fraktalista. Elektronick vydn
Rebelem ve vd
Benoit B. Mandelbrot
Otec fraktln geometrie Benoit Mandelbrot (1924-2010) l ve svch pamtech zevrubn svou ivotn a vdeckou drhu, ...
vce
Mal kniha velkch nhod, 2. vydn. Elektronick vydn
Mal kniha velkch nhod, 2. vydn. Elektronick vydn
John Martineau
Britsk geometr John Martineau nabz velmi neortodoxnho prvodce na slunen soustavou. Ukazuje matematick, ...
vce
Einsteinovo proroctv. Elektronick vydn
Einsteinovo proroctv. Elektronick vydn
Robert Masello
Historik umn Lucas Athan, toho asu dstojnk americk armdy poven zachraovnm kulturnch pamtek naloupench nacisty, ...
vce
K Romanovc. Elektronick vydn
K Romanovc. Elektronick vydn
Robert Masello
Na severnm pobe Aljaky, na dohled od Sibie, vyplavilo moe rakev s mrtvolou Rusa, kter zemel na panlskou chipku v roce 1918. ...
vce
Politika zpadonmeckch parlamentnch stran vi zemm vchodnho bloku v letech 1963-66. Elektronick vydn
Politika zpadonmeckch parlamentnch stran vi zemm vchodnho bloku v letech 1963-66. Elektronick vydn
Teritoria, svazek 8
Petra Matj
Publikace pin tenm charakteristiku ...
vce
Designa. Elektronick vydn
Designa. Elektronick vydn
Technick tajemstv tradinho vizulnho umn
Lisa DeLong, Phoebe McNaughtonov, Scott Olsen, Daud Sutton, Adam Tetlow, David Wade
U jste se nkdy dvali na ...
vce
Jak se dl evoluce. Elektronick vydn
Jak se dl evoluce. Elektronick vydn
Labyrintem evolun biologie
Jan Zrzav, Hynek Burda, David Storch, Sabine Begallov, Stanislav Mihulka
Poznatek, e ivot na Zemi m sv djiny, e ...
vce
Neobyejn materily. Elektronick vydn
Neobyejn materily. Elektronick vydn
Podivuhodn pbhy ltek, kter vytvej n svt
Mark Miodownik
Mark Miodownik psobil jako editel Katedry materilovho vzkumu na King's College ...
vce
Vdom podvdom. Elektronick vydn
Vdom podvdom. Elektronick vydn
Jak nae podvdom ovld nae chovn.
Leonard Mlodinow
Podobn jako ve sv pedchoz knize ivot je jen nhoda se Leonard Mlodinow vnuje opt ...
vce
Velkolep pln. Elektronick vydn
Velkolep pln. Elektronick vydn
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow
Hawking a Mlodinow ve sv knize pstupnm esejistickm stylem hledaj odpov na otzky, kter pipomnaj spe ...
vce
K emu je dobr vlka? Elektronick vydn
K emu je dobr vlka? Elektronick vydn
Konflikty a pokrok civilizace
Ian Morris
Renomovan historik a archeolog Ian Morris v tto knize vyprv hrzn, ale fascinujc pbh patncti ...
vce
Pozemsk st. Elektronick vydn
Pozemsk st. Elektronick vydn
Gaia - skryt uspodn posvtnch mst
Hugh Newman
Dokazuj star mapy, e prvn vymovn zemkoule probhlo u ped 12 000 lety? Mly kdysi ply jinou ...
vce
Izolovan ostrov. Elektronick vydn
Izolovan ostrov. Elektronick vydn
Zpadn Berln a jeho promny po stavb Berlnsk zdi
Tom Nigrin
Kniha se zamuje na Zpadn Berln v dob ped stavbou a po stavb Berlnsk zdi v ...
vce
Od nepostradatelnosti ke stagnaci? Elektronick vydn
Od nepostradatelnosti ke stagnaci? Elektronick vydn
eleznin odvtv v eskoslovensku v 70. a 80. letech 20. stolet
Tom Nigrin
Kniha se zabv pozic elezninho odvtv v ...
vce
Alchymistova kuchyn. Elektronick vydn
Alchymistova kuchyn. Elektronick vydn
Jedinen lektvary a zvltn pedstavy
Guy Ogilvy
Alchymistick pstup k odhalovn podstaty a sloen hmotnho svta odpradvna pitahoval zkoumav ...
vce
Msto radovnek na Dlouh ece. Elektronick vydn
Msto radovnek na Dlouh ece. Elektronick vydn
Yangzhou v 18. stolet
Lucie Olivov (ed.)
Jihonsk msto na kanlech, Yangzhou, se v osmnctm stolet stalo jednm z nejpsobivjch ...
vce
Designa. Elektronick vydn
Designa. Elektronick vydn
Technick tajemstv tradinho vizulnho umn
Lisa DeLong, Phoebe McNaughtonov, Scott Olsen, Daud Sutton, Adam Tetlow, David Wade
U jste se nkdy dvali na ...
vce
Zhadn zlat ez. Druh vydn. Elektronick vydn
Zhadn zlat ez. Druh vydn. Elektronick vydn
Scott Olsen
Za pomoci mnoha ilustrac tato kniha poodhaluje tajemstv prody, kter se ukrv ve zlatm ezu, jednoduchm, avak o to zhadnjm pomru, kter ...
vce
Cikn je Cikn. Elektronick vydn
Cikn je Cikn. Elektronick vydn
Lidia Ostaowska
Romov se vdy liili od "vtinov" spolenosti - fascinovali ji i drdili. Pronsledovn a pokusy o asimilaci jsou v djinch tohoto ...
vce
Dynamika psychickch proces a vtvarn tvorba. Elektronick vydn
Dynamika psychickch proces a vtvarn tvorba. Elektronick vydn
Hana Stehlkov Babyrdov, Pavel af, Jana Ovkov, Jlia Zorkovsk
Publikace Dynamika psychickch proces a vtvarn ...
vce
Naivn konceptualista a slepice. Elektronick vydn
Naivn konceptualista a slepice. Elektronick vydn
Marian Palla
Nov kniha vtvarnka a bsnka Mariana Pally osvtluje naivn konceptualismus pmo od zdroje. Obyejn vci, jako napklad ...
vce
typrocentn vesmr. Elektronick vydn
typrocentn vesmr. Elektronick vydn
Temn hmota, temn energie a hledn zbytku reality
Richard Panek
Vdci se v posledn dob sna vysvtlit jeden mimodn matouc rys ...
vce
Djiny Ruska v datech. Elektronick vydn
Djiny Ruska v datech. Elektronick vydn
Marek Peenka, Bohuslav Litera
Pehledn publikace zachycuje djiny Ruska od potku Kyjevsk Rusi v 9. stolet po souasnost. Zamuje se na zem osdlen ruskm, ukrajinskm a ...
vce
Hrdinov. Elektronick vydn
Hrdinov. Elektronick vydn
Petr Luk, Marek Peenka
Katedra historie Filozofick fakulty Univerzity Karlovy na pelomu let 1988 a 1989. Richard dokonuje studium, pe diplomovou prci, shn zpoty i zkouky a sna ...
vce
SNUFF. Elektronick vydn
SNUFF. Elektronick vydn
Utøpie
Viktor Pelevin
V grotesknm postapokalyptickm romnu SNUFF skloubil Viktor Pelevin jedinenou spoleenskou satiru a trefnou karikaturu souasnho ...
vce
Klika. Elektronick vydn
Klika. Elektronick vydn
Vũ Trọng Phụng
Patrn nejslavnj romn modern vietnamsk literatury, Klika, je pbhem Zrzka Xuna, mldence z chudch pomr, kter se ...
vce
Druh verze Berlnskho programu z roku 1971. Konec Adenauerovy CDU?. Elektronick vydn
Druh verze Berlnskho programu z roku 1971. Konec Adenauerovy CDU?. Elektronick vydn
Teritoria, svazek 9
Ondej Picka
Po odchodu do opozice po volbch v roce 1969 vytvoila nmeck ...
vce
Nov mocnosti globlnho Jihu. Elektronick vydn.
Nov mocnosti globlnho Jihu. Elektronick vydn.
na, Indie, Brazlie, Jihoafrick republika a Indonsie v mezinrodnm systmu
Linda Piknerov, David anc a kol.
vce
Rozvojov spoluprce vchodnho bloku v dob studen vlky. Elektronick vydn
Rozvojov spoluprce vchodnho bloku v dob studen vlky. Elektronick vydn
Magdalna Leichtov, Linda Piknerov
Publikace pedstavuje rozvojov aktivity probhajc uvnit vchodnho ...
vce
Dilema veravce. Elektronick vydn
Dilema veravce. Elektronick vydn
Prodopis ty jdel
Michael Pollan
Autor se ve sv mimodn tiv prci zamuje na velkovrobu potravin v USA, ovem jeho poznatky jsou stejn platn ...
vce
Q. E. D. Elektronick vydn
Q. E. D. Elektronick vydn
Krsa matematickho dkazu
Burkard Polster
Vte, kter slavn dkaz byl vytesn na Archimedv nhrobek? Jak uvzat na prouku papru dokonal ptihelnk? Zdl se ...
vce
Sciencia. Elektronick vydn
Sciencia. Elektronick vydn
Matematika, fyzika, chemie, biologie a astronomie pro kadho
Burkard Polster, Matthew Watkins, Matt Tweed, Gerard Cheshire, Moff Betts
vce
Nic nen pravda a vechno je mon. Elektronick vydn
Nic nen pravda a vechno je mon. Elektronick vydn
Surreln srdce novho Ruska
Peter Pomerantsev
Peter Pomerantsev strvil potkem jednadvactho stolet takka deset let v Rusku. Jeho ...
vce
Regionln d a mocnosti Blzkho vchodu. Elektronick vydn
Regionln d a mocnosti Blzkho vchodu. Elektronick vydn
Formovn blzkovchodnho du na pozad soupeen regionlnch mocnost v letech 1945-2015
Martina Ponilov
vce
zobrazuji 101 - 150 ze 247 produkt <<  Pedchoz 1 2 [3] 4 5 Dal >> Poet produkt na strnce 10 20 50 vechny
Copyright © 2020 Dokon s.r.o., realizace Sandstudios a RS
FACEBOOK


Aktuality

Kniha d asu - esk rozhlas/Planetrium 2. ervence 2020 vce

Knihy v akci

vce

E - Bestsellery

Nejprodvanj e-knihy za posledn msc

1. Vclav Clek, Ferdinand mikmtor a kol.:
Ruka noci podan. Elektronick vydn
2. Max Tegmark
ivot 3.0. Elektronick vydn
3. Robert M. Sapolsky
Chovn. Elektronick vydn
4. Carlo Rovelli
Sedm krtkch pednek z fyziky. Elektronick vydn
5. Carlo Rovelli
Realita nen, m se zd. Elektronick vydn
vce

Ocenn

vce

Odkazy

Radio Jedna 


Spolupracujeme

Sciencemag.cz