Nakladatelstv Dokon  EDIN PLN 2020 NAJDETE zde.

adit dle (nzvu   (data vydn   (autora

E knihy

dladice - seznam
Hbitovn kvt na smetan. Elektronick vydn
Hbitovn kvt na smetan. Elektronick vydn
Vladimr Potulka
Romn Vladimra Potulky spojuje zdnliv nesouvisejc roviny vyprvn, kter se propltaj, dopluj a vzjemn nasvcuj. ...
vce
Co je ivot? Elektronick vydn
Co je ivot? Elektronick vydn
Jak se chemie stv biologi
Addy Pross
Pestoe nememe vylouit, e se ivot v njak primitivn podob nachz i jinde ve slunen soustav, pouze na Zemi ...
vce
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
esk politika 19. a 21. stolet
Stanislav Balk, Vt Hlouek, Jan Holzer, Lubomr Kopeek, Pavel Peja, Andrew Roberts
vce
Atlasova vzpoura. Elektronick vydn
Atlasova vzpoura. Elektronick vydn
Ayn Randov
Atlasova vzpoura je dodneka nejproslulej a nejprodvanj knihou Ayn Randov. Autorka se vnovala pedevm filozofii, vypracovala ...
vce
Bukure. Elektronick vydn
Bukure. Elektronick vydn
Prach a krev
Margo Rejmer
Tmatem knihy Bukure. Prach a krev nen pouze jedno msto, ale tak rumunsk spolenost jako celek - se vemi jejmi pohnutmi osudy, ...
vce
erven krlovna.  Elektronick vydn
erven krlovna. Elektronick vydn
Sexualita a vvoj lidsk pirozenosti
Matt Ridley
U ns dobe znm autor Matt Ridley pinesl v tto knize nov pohled na evolun psychologii pohlavnho ...
vce
Racionln optimista. Elektronick vydn
Racionln optimista. Elektronick vydn
O evoluci prosperity
Matt Ridley
Nejnovj kniha pednho britskho populariztora vdy l cestu k prosperit, kterou lidstvo ulo ve zlepovn ...
vce
Centuriona nem nikdo rd. Elektronick vydn
Centuriona nem nikdo rd. Elektronick vydn
SPQR VI.
John Maddox Roberts
Dal ppad detektiva Decia Caecilia Metella. Pe se rok 58 ped Kristem a Caesarovi byla svena sprva galsk ...
vce
Chrm devti Mz. Elektronick vydn
Chrm devti Mz. Elektronick vydn
SPQR IV.
John Maddox Roberts
tvrt dl spn srie detektivnch pbh se odehrv v Alexandrii v Egypt, kde vldne dynastie Ptolemaiovc, ...
vce
Katilinovo spiknut. Elektronick vydn
Katilinovo spiknut. Elektronick vydn
SPQR II.
John Maddox Roberts
Dal detektivn pbh z antickho ma, pokraovn pbh urozenho Decia Caecila Metella mladho, znmho ji z ...
vce
Krlovsk gambit. Elektronick vydn
Krlovsk gambit. Elektronick vydn
SPQR I.
John Maddox Roberts
Vzruujc detektivn pbh z antickho ma. msk spolenost se pomalu vzpamatovv ze Sullovy hrzovldy a hled cesty, ...
vce
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
Od Palackho k Babiovi. Elektronick vydn
esk politika 19. a 21. stolet
Stanislav Balk, Vt Hlouek, Jan Holzer, Lubomr Kopeek, Pavel Peja, Andrew Roberts
vce
Otzka prva. Elektronick vydn
Otzka prva. Elektronick vydn
SPQR X
John Maddox Roberts
Hvzda Decia Caecilia Metella mladho stoup. V boji s pirty ve Stedomo zskal penze i slvu a oekv, e bude rychle zvolen ...
vce
Pomsta nho boha. Elektronick vydn
Pomsta nho boha. Elektronick vydn
SPQR VIII.
John Maddox Roberts
Pe se rok 701 od zaloen msta ma a n znm detektiv Decius Caecilius Metellus se stal edilem. Ze sv funkce je ...
vce
Princezna a pirti. Elektronick vydn
Princezna a pirti. Elektronick vydn
SPQR IX.
John Maddox Roberts
Decius Caecilius Metellus mlad prv ukonil dvoulet a vyerpvajc edilt. Chtl by se uchzet o vy ad prtora, ...
vce
Saturnlie. Elektronick vydn
Saturnlie. Elektronick vydn
SPQR V.
John Maddox Roberts
Kon se rok 61 ped Kristem a m se chyst na nejvt svtek roku - Saturnlie. Oslavy slunovratu se nesou v duchu bujarho ...
vce
Svatokrde. Elektronick vydn
Svatokrde. Elektronick vydn
SPQR III.
John Maddox Roberts
Strhujc detektivn pbh ns zavede do ma v letech 61-60 ped Kristem. Decius Caecilius Metellus, detektiv, kterho znte z ...
vce
Tribunova kletba. Elektronick vydn
Tribunova kletba. Elektronick vydn
SPQR VII.
John Maddox Roberts
Pe se rok 699 od zaloen ma (55 p. Kr.) a Decius Caecilius Metellus se uchz o ad edila. Je astn, e se vrtil ...
vce
Pro stty selhvaj. Elektronick vydn
Pro stty selhvaj. Elektronick vydn
Koeny moci, prosperity a chudoby
Daron Acemoglu, James A. Robinson
Tato tiv napsan kniha odpovd na otzku, kterou si odbornci kladou u po ...
vce
Sondy do studia (o) islmu v obdob
Sondy do studia (o) islmu v obdob "migran krize". Elektronick vydn
Pemysl Roslek a kol.
I kdy se "migran krize" esk republice obloukem vyhnula, vedla zsadnm zpsobem ke ...
vce
d asu. Elektronick vydn
d asu. Elektronick vydn
Carlo Rovelli
Carlo Rovelli, pedn teoretick fyzik, spolutvrce smykov kvantov gravitace, ale tak vten spisovatel, se ve sv nejnovj knize zabv ...
vce
Realita nen, m se zd. Elektronick vydn
Realita nen, m se zd. Elektronick vydn
Cesta ke kvantov gravitaci
Carlo Rovelli
Jednm z nejvtch problm modern teoretick fyziky je kvantovn gravitace, kter se sna propojit ...
vce
Sedm krtkch pednek z fyziky. Elektronick vydn
Sedm krtkch pednek z fyziky. Elektronick vydn
Carlo Rovelli
Fyzika je opravdovm dobrodrustvm poznn. A modern fyzika, vzel z vdeckch revoluc 20. stolet, posunula hranice ...
vce
ivot, s.r.o. Elektronick vydn
ivot, s.r.o. Elektronick vydn
Jak si korporace podmanily svt a jak si ho vzt nazptek
Douglas Rushkoff
Ve sv knize Douglas Rushkoff zkoum, jak se z korporac, pvodn abstraktnch ...
vce
Swamplandie. Elektronick vydn
Swamplandie. Elektronick vydn
Karen Russellov
Mimodn vystavn a jazykov bohat romnov debut autorky Karen Russellov byl v roce 2012 nominovn na Pulitzerovu cenu. Pbh se ...
vce
Lean In. Opete se do toho. Elektronick vydn
Lean In. Opete se do toho. Elektronick vydn
eny, prce a vle uspt
Sheryl Sandbergov
U pes 30 let absolvuje americk vysok koly vce en ne mu. Ve veden veejnch i soukromch ...
vce
Chovn. Elektronick vydn
Chovn. Elektronick vydn
Biologie lovka v dobrm i ve zlm
Robert M. Sapolsky
Pro se chovme tak, jak se chovme? Tuto otzku se pokoueli zodpovdt mnoz badatel a u rozmanitost ...
vce
Prvky spravedlnosti. Elektronick vydn
Prvky spravedlnosti. Elektronick vydn
David Schmidtz
Profesor University of Arizona David Schmidtz - vystudovan filozof a ekonom - v knize Prvky spravedlnosti pedkld velmi ...
vce
Dopady krize v euroatlantickm prostoru. Elektronick vydn
Dopady krize v euroatlantickm prostoru. Elektronick vydn
Krytof Kozk, Tom Weiss, Helena Schulzov a kol.
Byla finann krize pouze pechodnm selhnm bankovnch instituc, nebo se ...
vce
Kniha kd a ifer. Druh vydn. Elektronick vydn
Kniha kd a ifer. Druh vydn. Elektronick vydn
Tajn komunikace od starho Egypta po kvantovou kryptografii
Simon Singh
Tma tajemnch kd a ifer - "nekonen souboj mezi tvrci a ...
vce
Simpsonovi a jejich matematick tajemstv. Elektronick vydn
Simpsonovi a jejich matematick tajemstv. Elektronick vydn
Simon Singh
Mon jste u vidli stovky dl serilu Simpsonovi i jejich sestersk Futuramy, urit vak nemte ani tuen, e ...
vce
Neznm tv Prahy. Elektronick vydn
Neznm tv Prahy. Elektronick vydn
Proda a rostlinstvo
Jarmila Kubkov, Ji K, Lubomr Hrouda, Anna Skalick
Praha je jedinen msto. A tento nzor nen jen obdiv mstnch ...
vce
Neznm tv Prahy. Elektronick vydn
Neznm tv Prahy. Elektronick vydn
Proda a rostlinstvo
Jarmila Kubkov, Ji K, Lubomr Hrouda, Anna Skalick
Praha je jedinen msto. A tento nzor nen jen obdiv mstnch ...
vce
M Train. Elektronick vydn
M Train. Elektronick vydn
Vzpomnky
Patti Smith
Nov titul zpvaky, bsnky a spisovatelky Patti Smith, autorky slavn knihy Just Kids, je ojedinlm autobiografickm zznamem. ...
vce
Oddanost. Elektronick vydn
Oddanost. Elektronick vydn
Patti Smith
Pro lovk pe? Takovou otzku si klade bsnka, spisovatelka a hudebnice Patti Smith ve svm eseji. Ve vyprvn, jak ten zn z jej posledn ...
vce
Irk. Elektronick vydn
Irk. Elektronick vydn
Peklo v rji
Pawe Smoleski
Polsk reportr Pawe Smoleski navtvil Irk po Saddmov pdu. Hovoil s mstnmi politiky, duchovnmi, vojky i bnmi Irany. ...
vce
Znovuzrozen as. Elektronick vydn
Znovuzrozen as. Elektronick vydn
Lee Smolin
stednm tmatem Smolinovy knihy je nzor, z jistho hlu pohledu revolun, e as je skuten - revolun ve srovnn s tradinm vdeckm ...
vce
Zahrada. Pirozenost a umlost. Elektronick vydn
Zahrada. Pirozenost a umlost. Elektronick vydn
(Krsa, krajina, proda IV)
Karel Stibral, Ondej Dadejk, Jan Stank (eds.)
Existuje njak pstup k hodnotov struktue zahrad, kter by ...
vce
Slunen cyklus. Elektronick vydn
Slunen cyklus. Elektronick vydn
Radek Stavl
Vechno se to kolem Slunce. Od en, kter se rdy opaluj, pes solrn byznys, jen se dky nmu stal podvodem stolet a kvli nmu se i ...
vce
Prask dixieland. Elektronick vydn
Prask dixieland. Elektronick vydn
Jan Stavinoha
Povdky v Praskm dixielandu nezapou autorv esk pvod, pestoe ji dlouh lta ije v Nizozemsku. S hrabalovskou nostalgi i ...
vce
Dynamika psychickch proces a vtvarn tvorba. Elektronick vydn
Dynamika psychickch proces a vtvarn tvorba. Elektronick vydn
Hana Stehlkov Babyrdov, Pavel af, Jana Ovkov, Jlia Zorkovsk
Publikace Dynamika psychickch proces a vtvarn ...
vce
Zahrada. Pirozenost a umlost. Elektronick vydn
Zahrada. Pirozenost a umlost. Elektronick vydn
(Krsa, krajina, proda IV)
Karel Stibral, Ondej Dadejk, Jan Stank (eds.)
Existuje njak pstup k hodnotov struktue zahrad, kter by ...
vce
Krsa je rozmanitost plaz. Elektronick vydn
Krsa je rozmanitost plaz. Elektronick vydn
Cesty k Navahm: vdt odkud pichzme
Vclav Clek a Alexandr Stipsits
Jeden z autor knihy byl ped mnoha lety pijat do indinskho kmene ...
vce
Jak se dl evoluce. Elektronick vydn
Jak se dl evoluce. Elektronick vydn
Labyrintem evolun biologie
Jan Zrzav, Hynek Burda, David Storch, Sabine Begallov, Stanislav Mihulka
Poznatek, e ivot na Zemi m sv djiny, e ...
vce
Radost z x. Elektronick vydn
Radost z x. Elektronick vydn
Prvodce matematikou od jedn do nekonena
Steven Strogatz
Kolem matematiky se to cel modern svt, je vak mezi nmi mnoho lid, kterm se jejich prvn ...
vce
Designa. Elektronick vydn
Designa. Elektronick vydn
Technick tajemstv tradinho vizulnho umn
Lisa DeLong, Phoebe McNaughtonov, Scott Olsen, Daud Sutton, Adam Tetlow, David Wade
U jste se nkdy dvali na ...
vce
Islmsk design. Elektronick vydn
Islmsk design. Elektronick vydn
Geniln geometrie
Daud Sutton
Islmsk design zdob korn, meity, mauzolea i palce a jsou v nm skryt ty nejndhernj geometrick vzory, kter kdy ...
vce
Pravtko a krutko. Elektronick vydn
Pravtko a krutko. Elektronick vydn
Praktick geometrick konstrukce
Andrew Sutton
Pvodn nzev: Ruler & Compass. Practical Geometric Constructions Pmky a krunice uvali lid v ...
vce
Vrah z msta merunk. Elektronick vydn
Vrah z msta merunk. Elektronick vydn
Pbhy z Turecka
Witold Szabowski
Dal z ady knih polskch literrnch report pin vzruujc vyprvn o ivot v zemi rozpolcen mezi ...
vce
Gottland. Elektronick vydn
Gottland. Elektronick vydn
Mariusz Szczygie
Znm polsk reportr vytil ze svch pobyt v echch "vbunou" knihu o na zemi. Tmata, z nich nkter pat k "neuralgickm" bodm ...
vce
zobrazuji 151 - 200 ze 247 produkt <<  Pedchoz 1 2 3 [4] 5 Dal >> Poet produkt na strnce 10 20 50 vechny
Copyright © 2020 Dokon s.r.o., realizace Sandstudios a RS
FACEBOOK


Aktuality

Kniha d asu - esk rozhlas/Planetrium 2. ervence 2020 vce

Knihy v akci

vce

E - Bestsellery

Nejprodvanj e-knihy za posledn msc

1. Vclav Clek, Ferdinand mikmtor a kol.:
Ruka noci podan. Elektronick vydn
2. Max Tegmark
ivot 3.0. Elektronick vydn
3. Robert M. Sapolsky
Chovn. Elektronick vydn
4. Carlo Rovelli
Sedm krtkch pednek z fyziky. Elektronick vydn
5. Carlo Rovelli
Realita nen, m se zd. Elektronick vydn
vce

Ocenn

vce

Odkazy

Radio Jedna 


Spolupracujeme

Sciencemag.cz