Autor: J.Richard Gott III.
Název: Cestování časem v Einsteinově vesmíru
Vydal: Dokořán, Praha 2002, 264 stran

Právo 12. 12. 2002

Srdečné pozdravy z Alfy Centauri, kam si odskočil na zálety, a k obědu se vrátí ještě dřív, než odletěl, protože si potřebuje umýt ruce, zasílá profesor Princetonské univerzity. Jeho populární analýza je natolik nesnobská, že se nebrání vpouštět populární vize ze sci-fi do nádherného světa teoretické fyziky, kde je vše možné. V čase dopředu i zpět budeme cestovat pouze v intervalu, v němž jako lidstvo disponujeme příslušným strojem, takže dnes to zatím nejde, a taky k nám nikdy nepřiletí mise, aby uškrtila Hitlera a opařila se čajem. Pan profesor s příhodným příjmením nicméně doporučuje neotálet, protože podle jeho předpovědí na základě Koperníkova principu nevýjimečnosti bychom teď neměli utlumovat vesmírné programy. Bude prý hůř. (Přeložil Martin Žofka. Argo/Dokořán)