Autor: J.Richard Gott III.
Název: Cestování časem v Einsteinově vesmíru
Vydal: Dokořán, Praha 2002, 264 stran

Bariery 3/2003

Cestování časem jako myšlenkové cvičení

Kvalitní populárně-naučné knihy prominentních vědců o nejnovějším vývoji teoretické fyziky a souvisejících oblastí se ve světě stávají stále žádanější a jejich obliba roste i u nás. Vycházejí četné české překlady takových autorů jako např. Hawking, Feynman, Barrow, Greene, Capra a přes svou nespornou myšlenkovou náročnost se stávají součástí obecnějšího povědomí a katalyzátorem otevřenějšího způsobu myšlení. Sympatická snaha určité části vědecké komunity zprostředkovat nejnovější objevy širšímu okruhu čtenářů a nabízet nové pohledy, témata, otázky i odpovědi se setkala s až překvapivým ohlasem.

Do tohoto okruhu patří i kniha J.Richarda Gotta III. Cestování časem v Einsteinově vesmíru - s podtitulem Fyzikální možnosti cestování časem. Autor - profesor astrofyzikálních věd na

Princetonské univerzitě - pracoval mimo jiné čtrnáct let jako předseda poroty při vyhledávání vědeckých talentů, což mělo nesporně velký vliv na jeho způsob myšlení i psaní. V pěti kapitolách (Snění o cestování časem, Cestování časem do budoucnosti, Cestování časem do minulosti, Cestování časem a počátek vesmíru a Zpráva z budoucnosti) představuje úžasně komunikativní a čtivou formou i velmi složité fyzikální problémy.

V první kapitole cituje, popisuje a rozebírá různé sci-fi romány a filmy postavené na myšlence cestování časem. Ilustruje na nich fyzikální i etické problémy spojené s tímto fenoménem a nevtíravě tak přes široce rozšířené a obecně známé produkty populární kultury (Star Trek, H.G.Wells, Robert Heinlein ad.) vtahuje čtenáře do zcela nových dimenzí. V dalších třech kapitolách pak naplno rozehrává řadu různých teorií, pojmů (červí díry, paralelní vesmíry, paradox babičky, teorie mnoha světů, bublinové vesmíry ad.) a vzrušujících závěrů a souvislostí. Velmi přínosně je v tomto kontextu využito reprodukcí několika obrazů německého malíře M.C.Eschera, který ve svých dílech pracoval s různým zakřivováním i jinak netradičním uspořádáním prostoru.

Poslední kapitola pak představuje velmi zajímavý "koperníkovský prinicip" - jde o vzorec na vypočítávání vysoce pravděpodobné budoucí životnosti různých osob, jevů a institucí, přičemž dosažené výsledky vedou nesporně k hlubokému zamyšlení.

Autor se neukrývá za odbornický žargon a základní pojmy stručně vysvětluje na konkrétních příkladech. I o velmi složitých tématech pak píše způsobem, který podporuje tvořivost, flexibilitu a vlastní myšlení.

Pavel Hlavatý
J. Richard Gott III., Cestování časem v Einsteinově vesmíru, Dokořán + Argo, Praha 2002