Autor: Stanislav Pavlíček
Název: Naše lokálky
Vydal: Dokořán, Praha 2002, 160 stran

Lidové noviny 28. 5. 2002
V Našich lokálkách najdete přehled všech tratí, jež jsou odbočkami či spojkami hlavních železničních tahů, spolu s údaji, jaká společnost dráhu stavěla či provozovala. Kromě toho získáte povědomost o kapitálu, který stál za jednotlivými společnostmi, případně jak se tratě prodávaly, vyměňovaly, nebo zda a kdy byly zestátněny. Autor vytvořil informačně velice hutný přehled, jenž je cenný zejména v tom, že komplexní zpracování dovedené do současnosti dosud neexistovalo. Rozsah knihy umožňuje uvádět jen základní údaje o místních drahách, ale pečlivost autora, dostatek mapek a přehledů činí z publikace atraktivní a pravděpodobně brzy velice vyhledávaný titul. Možná stálo při přípravě knihy za úvahu, zda by nebylo lepší zvolit formu encyklopedie, která by umožnila jednodušší hledání jednotlivých tratí. Drobné chyby na mapách (přehozené Čelákovice a Neratovice) či v poznámkách, jež jsou součástí tabulek a přehledů, lze označit pouze za drobné vady na kráse.